Wiki radiocarbon dating

For eksempel kan ordet Sandvin ha blitt til Sandve, Sandum, Sande eller Sander.

Problemet med tolkningen av Vinland som eng-land, er at ordet vin i hovedsak er knyttet til gårdsnavn som kan føres tilbake til eldre jernalder, og at ordet var gått ut av bruk i vikingtiden.

Det var også strid med de innfødte, som de norrøne omtalte som skrælinger.

Den islandske annalen Annalis Regii forteller at i 1121 dro biskop Erik Gnupsson på Grønland, for å lete etter Vinland.

Nettopp skog var det lite av på Grønland, og lysten til å utforske det nye landet var derfor stor.

Leiv kom senere tilbake, og lagde en liten, kortlivet koloni på en del av kysten som han kalte Vinland.

Ifølge sagaene lå Vinland sør for Helluland og Markland.

Det har gjennom årene vært diskutert om ordet vin viser til vindruer, enger eller lykke. Dersom tolkningen er rett, tyder det på at Vinland var sør for Canada.

Det kan også ha vært andre bær enn vindruer en har vist til, som gullrips, en hardfør type ripsbær som finnes i nordøst Canada.

Grønlendingenes saga forteller at handelsmannen Bjarne Herjolvsson, som var på vei fra Island til Grønland, kom inn i en storm og oppdaget østkysten av Nord-Amerika ved et uhell, trolig omkring 985 eller 986.

Vinlandskartet omtaler også Bjarne som oppdager av Vinland.

Leave a Reply